Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
poszukiwasz
poszukiwasz
6682 30ae 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viatrawkaaa trawkaaa
poszukiwasz

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viatrawkaaa trawkaaa
poszukiwasz
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viatrawkaaa trawkaaa
poszukiwasz
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatrawkaaa trawkaaa
poszukiwasz
1450 4601
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viastonerr stonerr
poszukiwasz
poszukiwasz
Play fullscreen
F*ck That: A Guided Meditation :-)
Reposted fromstonerr stonerr
poszukiwasz
6422 7bc6
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelics psychedelics
poszukiwasz
6460 8336
Reposted fromepidemic epidemic viadrugs drugs
poszukiwasz
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
poszukiwasz
3947 1a81 500
Reposted fromfelicka felicka viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
poszukiwasz
9360 fecf
poszukiwasz
0206 2f70
Reposted fromillidan illidan
poszukiwasz
6442 aeaa
Reposted fromepidemic epidemic viawrrona wrrona
poszukiwasz
Reposted fromfelicka felicka viawrrona wrrona
poszukiwasz
1592 b068 500
Reposted fromkubuszmens kubuszmens viawrrona wrrona
poszukiwasz
1093 1d1f 500
Reposted fromalmondeye almondeye viahippie-style hippie-style
poszukiwasz
7578 805c 500
Reposted fromargentum argentum viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl