Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4595 5e02
Reposted fromPoranny Poranny viaafterall afterall
3454 8bc0 500
Reposted fromZircon Zircon vianiggertits niggertits
8255 4bcf 500
Reposted fromfoods foods viastonerr stonerr
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastonerr stonerr
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viastonerr stonerr
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viastonerr stonerr
5497 e2d0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viastonerr stonerr
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viastonerr stonerr
0733 fe58
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viastonerr stonerr
8782 7016 500
Reposted fromthetemple thetemple viadrugs drugs
9077 a20c 500

mysumb:

Zanzibar. Tanzania

Reposted fromthetemple thetemple
1309 3858
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaister ister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl