Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0123 977c 500
Reposted frome-punc e-punc
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
0565 ef5b
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
1147 ed4c 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka
1403 6e1a
1601 1ff2
2068 7fdb
Reposted fromrubinek rubinek
2088 ca16
Reposted fromrubinek rubinek

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
2099 fff7
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
1338 af93 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viadrugs drugs
2152 d3a3 500
Reposted fromZircon Zircon viaOverseerSkretu OverseerSkretu
3492 1f8f 500
Reposted fromzciach zciach viahardkorwey hardkorwey
1991 1122
Reposted fromtichga tichga vialoca-blueberry loca-blueberry
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viahalucynowa halucynowa
Everything begins and ends at exactly the right time and place
— Joan Lindsay
Reposted frommexicola mexicola viastonerr stonerr

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś „nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok. 

— Cezary Kosiński
1895 286f 500
Reposted fromantichris antichris viadrugs drugs
3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viapaintingss paintingss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl