Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5382 af92
Reposted fromrudazolza rudazolza viathetemple thetemple
My vision of the final human future is an effort to exteriorize the soul and interiorize the body, so that the exterior soul will exist as a superconducting lens of translinguistic matter generated out of the body of each of us at a critical juncture at our psychedelic bar mitzvah.
— Terence McKenna
Reposted fromstonerr stonerr

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viastonerr stonerr
3768 c78e 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaMountainGirl MountainGirl
1413 f917
to the stars 
Reposted frompotpants420 potpants420 viaMountainGirl MountainGirl
Reposted fromthetemple thetemple
4499 4e57
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viastonerr stonerr
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianiggertits niggertits
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viahoseanna hoseanna
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viahoseanna hoseanna
4789 adf4 500
Reposted fromcorvax corvax viahoseanna hoseanna
Reposted fromNanaya Nanaya viahormeza hormeza
7828 c447 500
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viahormeza hormeza
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl