Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5965 1019
Reposted fromzoja zoja viahormeza hormeza
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viahormeza hormeza
5798 cb3d
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoversensitive oversensitive
2524 7697 500
Reposted fromtfu tfu viaKaviah Kaviah
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viafreeway freeway
7566 ead5
Reposted fromraesunlight raesunlight viakokoloko kokoloko
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viabeautifuldreamer beautifuldreamer
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viafreeway freeway
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaRozaa Rozaa
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasratytaty sratytaty
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaRozaa Rozaa
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarbear marbear
4675 aeb6 500

straycatarts:

Insomnia

Reposted fromstraycat straycat
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viapro100Wnick pro100Wnick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl