Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianiggertits niggertits
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viahoseanna hoseanna
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastonerr stonerr
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viahoseanna hoseanna
4789 adf4 500
Reposted fromcorvax corvax viahoseanna hoseanna
Reposted fromNanaya Nanaya viahormeza hormeza
7828 c447 500
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viahormeza hormeza
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viahormeza hormeza
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viastonerr stonerr
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viastonerr stonerr
8174 0faf
Reposted fromkrzysk krzysk viaidjet idjet
2314 10e4
Reposted frombasara basara viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Reposted fromFlau Flau viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viahormeza hormeza
4362 cecb 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viahormeza hormeza
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl